Beh jurským chotárom

AK Borský Svätý Jur
- o nás

S atletikou sa deti v Borskom Svätom Jure spočiatku spontánne stretávali na hodinách telesnej výchovy a počas krúžkovej činnosti.
  Prelomový pre atletiku bol rok 2008, kedy bol na SAZ-e zaregistrovaný nový atletický klub – AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur. K zmene názvu na AK Borský Svätý Jur prišlo v roku 2015. 
K založeniu klubu nás priviedlo nadšenie detí k aktívnemu pohybu nielen v behu, ale aj v iných technických disciplínach. 
Deti začali postupne s pravidelnými tréningami a úspechy nenechali na seba dlho čakať. Už na prvých zahraničných chodeckých pretekoch v litovskom Birštonase, v poľskom Gdansku, v talianskom Terste sme dosiahli v žiackych kategóriách medailové umiestnenia. 
Mladí atléti si  postupne získavali rešpekt aj na Slovensku  z majstrovstiev kraja a majstrovstiev Slovenska, na ktorých postupne získali pódiové umiestnenia. Veľa medailí získali na rôznych atletických mítingoch, či už na dráhe, ceste alebo v krose. 
Najmenší atléti sú zapojení do celoslovenského projektu Detská atletika, ktorý je určený pre deti od 5-tich do 12-tich rokov. Pravidelne sa zúčastňujeme pretekov v rámci kraja a Slovenska.